SCRATCH

scracth

Scratch programı eğlenceli bir ortamda resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebileceğimiz, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz ya da interaktif hikayeler anlatabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir grafik programlama dilidir.

Scratch bir grafik programlama dilini ifade ediyor. Öncelikle ilköğretime dayalı eğitim alanlarında kullanılmaya çok elverişli olan bu program sayesinde çocuklar kendi multi-medya tasarımlarını yapabilir ve karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler ortaya koymalarını ve kendilerini değişik şekillerde ifade ederek 21. Yüzyıl becerilerini kazanabilirler.

Scracth Temel Özellikleri

  • Geliştirilen bu yeni programlama ortamı tasarlanırken aşağıdaki temel özellikler dikkate alınmıştır.
  • Blok yapılarla programlama
  • Zengin medyanın programlanabilir kullanılması
  • Daha fazla paylaşılabilirlik
  • Gerçek dünya ile bütünleşme
  • Çok dil desteği
Categories :